logo

Samling lokalt gitt muntlig eksamen - for skoleledere

torsdag 7. mars 2019 - 11:30 til 15:00

NordR inviterer til samling for skoleledere i forbindelse med lokalt gitt muntlig eksamen. Det legges opp til deling av praksis og drøfting av ulike problemstillinger. 

Målgruppen er i hovedsak skoleledere som har behov for å bli tryggere i gjennomføring av muntlig eksamen. Vi har imidlertid god erfaring med at rutinerte skoleledere også deltar, spesielt i forbindelse med erfaringsutveksling. 

Innhold for samlingen:

  • Gjennomgang av lokale retningslinjer for muntlig eksamen
  • Hva er viktig i gjennomføringen? Fokus på sperrefrister
  • NordRs hjemmeside
  • Tilgjengelige ressurser utviklet av NordR
  • Erfaringsutveksling

Vi gjør oppmerksom på at kurset har lignende innhold som fjorårets samling.

Kursholder: NordR v/Linda Merete Strand

Nr
3/19
Status
Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist
06.03.2019 13:00
Sted
Vormedal ungdomsskole
Ledig
31
Kontakt
Kalenderfil Påmeldte