logo

Fra data til pedagogisk praksis - del III v/ Lars Myhr

mandag 1. april 2019 - 09:00 til 15:00

Kursholder: Lars Myhr, Høgskolen i Innlandet

Målgruppe: HVL og skoleadministrasjon, skoleledelse, tillitsvalgte og PPT i NordR

  • Data om skolen kan bidra til forbedring av undervisningspraksis
  • Pedagogisk analyse som prosess for arbeid med data om skolen

En skolebasert prosess med for- og etterarbeid i egen kommune og skole.

NB! Presentasjon fra samling I og II kan lastes ned her:  https://nordrskole.no/dekom#verktoykasse

Forberedelse:

Les "Bruk av kartleggingsresultater i skolen" (er tidligere sendt til kommunene)

  1. Gjennomfør den pedagogisk analysen som er igangsatt 
  2. Start en pedagogisk analyse knyttet til målet i Overordnet del:

"Skolen skal være et profesjonfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier og vurderer og videreutvikler sin praksis"

- Hvordan forstår dere dette overordnede målet?

- Hvilket datagrunnlag kan dere anvende eller etablere?

- Gjennomfør analyse av opprettholdende faktorer

* Refleksjon/Kvalitetssikring/Prioritering

- Lag tiltak knyttet til de opprettholdende faktorene

 

 

 

Nr
2/19
Status
Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist
27.03.2019 23:59
Arrangør
Sted
Scandic Maritim Hotell
Ledig
125
Kontakt
Kalenderfil Påmeldte