logo

Desentralisert ordning i NordR: Storsamling om støtte til Fagfornyinga

mandag 14. oktober 2019 - 09:00 til 15:00

 

Dei nye læreplanane i fag for grunnopplæringa kjem i november, og samtidig åpnar Udir si kompetansepakke. Denne skal støtte skulesektoren i arbeidet med å forstå, tolke og anvende læreplanane på ein måte som er optimal for elevane si læring.

 

Fokus for dagen:

  • Dei ulike aktørane sine roller i arbeidet med fagfornyinga generelt og kompetansepakka spesielt. Korleis sikre at vurderingspraksis ikkje kortsluttar dybdelæring og tverrfaglegheit? Det blir ei veksling mellom føredrag, summing og gruppesamtalar

 

Førearbeid:

  • Deltakarane skaffar seg eit overblikk over introduksjonsmodulen i kompetansepakka (modul 0, åpnar 1. okt.)

 

Førelesar: 

  • Egil Weider Hartberg frå Høgskolen i Innlandet jobba i grunnskulen då LK06 blei innført, og har seinare bidratt i mange skuleutviklingsprosjekt med fokus på vurdering, læringsleiing og læreplanforståing. I fagfornyinga har han sete i tverrfagleg læreplangruppe, og han deltar i utviklinga av Udir si kompetansepakke. 

 

Neste mellomarbeid:

  • Skulane, med leiing og tillitsvalde i spissen, startar opp arbeidet med kompetansepakka i november, med relevant støtte frå sskuleeigar og PPT, og deler sine erfaringar frå det lokale arbeidet i kommunale og interkommunale nettverk.

 

Last ned program her!

Nr
5/19
Status
Påmeldingsfrist
Påmeldingsfrist
10.10.2019 23:59
Kursholder
Egil Weider Hartberg frå Høgskolen i Innlandet.
Arrangør
Målgruppe
Skuleeigarar, skuleleiarar, tillitsvalde, PPT og HVL
Sted
Scandic Maritim
Ledig
52
Kontakt
Kalenderfil Påmeldte