logo

Kursoversikt

Fra data til pedagogisk praksis - del III v/ Lars Myhr

- for HVL og skoleadministrasjon, skoleledelse, tillitsvalgte og PPT i NordR

Kurset er en fortsettelse av pedagogisk analyse som prosess og hvordan data kan bidra til å forbedre undervisningspraksis, v/Lars Myhr, Høgskolen i Innlandet. Første samling ble arrangert 2.mai 2018 og andre samling 16.oktober 2018

Merk at det er fullt mulig å delta på denne samlingen, uten å ha deltatt på del I og II.

Presentasjonen fra de første samlingene kan lastes ned her:  https://nordrskole.no/dekom#verktoykasse

mandag 1. april 2019 - 09:00 til 15:00
Scandic Maritim Hotell