logo

Kursoversikt

Desentralisert ordning i NordR: Storsamling om støtte til Fagfornyinga

- for skuleeigarar, skuleleiarar, tillitsvalde, PPT og HVL

Dei nye læreplanane i fag for grunnopplæringa kjem i november, og samtidig åpnar Udir si kompetansepakke. Fokus for samlinga er dei ulike aktørane sine roller i arbeidet med fagfornyinga generelt og kompetansepakka spesielt. Korleis sikre at vurderingspraksis ikkje kortsluttar dybdelæring og tverrfaglegheit? Det blir ei veksling mellom føredrag, summing og gruppesamtalar

Program

mandag 14. oktober 2019 - 09:00 til 15:00
Scandic Maritim