logo

NordR skole - muntlig eksamen

Lokalt gitt muntlig eksamen

 
Gjennomføring av muntlig eksamen i Nord Rogaland:
 
Kommunene i Nord Rogaland samarbeider om organisering av lokalt gitt muntlig eksamen. Kommunene er delt i to puljer. Det settes av to eksamensdager og lærere fra puljene sensurerer for hverandre. 
  • Elevene skal gjennomføre muntlig eksamen med en obligatorisk forberedelsedel, der elevene får oppgitt tema og skal forberede en presentasjon.
  • Eleven får vite hvilket fag han eller hun er kommet opp i 48 timer før eksamen og tema for eksamen 24 timer før eksamen.
  • Under eksamen skal eleven presentere temaet som er forberedt i forberedelsedelen. Under eksamen kan eleven også prøves i flere og relevante deler av læreplanen enn det som kan leses direkte ut av temaet.
  • Det eneste hjelpemidlet eleven kan bruke er sine egne notater fra forberedelsedelen. Dette inkluderer relevante hjelpemidler for å holde en presentasjon, som for eksempel Powerpoint.
  • Naturfag skal inneholde en praktisk del.
  • Dere kan ikke gjennomføre eksamen på mandager og første dag etter helligdag/høytidsdag