logo

Siste nytt fra NordR

  • 07.04.2014
    NordR-kommunene har fått ny nettside hvor informasjon om muntlig eksamen blir lagt ut. Nettsiden er under utvikling og det kan mangle informasjon. Hvis du synes det mangler noe her, klikk på menyen...
  • Flere nyheter...